سال نو در زندان‌های ایران با اعتصاب ۲۸ زندانی سیاسی

سال نو در زندان‌های ایران با اعتصاب ۲۸ زندانی سیاسی

شماری از زندانیان سیاسی در ایران اعلام کرده‌اند که در اعتراض به آنچه ظلم موجود خوانده‌اند، سه روز اعتصاب غذا می‌کنند. همزمان بسیاری از خانواده‌هایی که فرزندانشان را در سال‌های گذشته در اعتراض‌های سراسری از دست داده‌اند، تحویل سال را بر مزار آنها گذراندند.

فرین عاصمی گزارش می‌دهد.