جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین همچنان در ابهام

جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین همچنان در ابهام

ایران و چین امروز در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران توافقی را برای همکارهای گسترده و دراز مدت دو کشور امضا کردند؛ توافقی که ایران امیدوارست راه را برای سرمایه گذاری وسیع چین و خنثی کردن تحریم‌های آمریکا باز کند. متن توافق از سوی ایران رسما منتشر نشده و امکان وابستگی ایران به چین واکنش‌های زیادی را در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی بدنبال داشته است. وزیر خارجه چین، وانگ یی، با طرحی پنج ماده‌ای برای حل مسئله هسته ای ایران و مناقشات منطقه‌ای به خاور میانه سفر کرده است.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.