در سیاست خارجی پکن، تهران کجا ایستاده است؟

در سیاست خارجی پکن، تهران کجا ایستاده است؟

وزارت خارجه ایران متنی را منتشر کرده که می‌گوید خلاصه‌ای است از اهم نکات توافق همکاریهای درازمدت این کشور با چین. توافقی که دیروز در تهران امضا شد، متنی که بعید است به نگرانی‌ها در داخل ایران خاتمه دهد. وزیر خارجه چین که در حال دیدار از منطقه است دیروز ایران و آمریکا را به حل مناقشه هسته‌ای تشویق کرد. پیش درآمدی برای اجرای توافق همکاریهای 25 ساله بین دو کشور. اجرای این توافق از نظر بسیاری به پایان گرفتن بعضی از فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران بستگی دارد.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.