توافق چین و ایران؛ اعتراض‌ها به خیابان کشید

توافق چین و ایران؛ اعتراض‌ها به خیابان کشید

در شرایطی که اعتراض‌هایی پراکنده به قرارداد ایران و چین در خیابانهای تهران و چند شهر دیگر برگزار شده، سخنگوی دولت ایران می‌گوید ایران هیچ ملاحظه‌ای برای انتشار این سند ندارد و این طرف چینی است که نمی‌خواهد جزئیات این توافق اعلام شود. مخالفان امضای این سند گفته‌اند در روزهای آینده در مقابل محل‌هایی مثل مجلس شورای اسلامی تجمع می کنند. همزمان پیامدهای احتمالی این توافق برای دو کشور ایران و چین و همینطور برای منطقه خاورمیانه موضوع نگرانی بسیاری از کشورها از جمله آمریکا است.

سیاوش اردلان گزارش می‌دهد.