گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه نقض حقوق بشر

گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در زمینه نقض حقوق بشر

وزیر خارجه آمریکا می‌گوید اوضاع حقوق بشر در خیلی از نقاط دنیا در جهتی خلاف آنچه که باید حرکت می‌کند. آنتونی بلینکن در سخنانش به مناسبت انتشار گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضع حقوق بشر در دنیا، به خصوص از اوضاع حقوق بشر در میانمار، چین و سوریه ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش گفته شده که نقض حقوق بشر از سوی حکومت ایران حالا نه تنها ایرانیان، که مردم عراق، سوریه و یمن را هم شامل می شود.

کسری ناجی گزارش می‌دهد.