موج چهارم کرونا در ایران و شروع تعطیلی ده روزه

موج چهارم کرونا در ایران و شروع تعطیلی ده روزه

تعطیلی عمومی ده روزه به دلیل شیوع موج چهارم کرونا در ایران از امروز شروع شد. اما وسایل نقلیه عمومی همچنان شلوغ است و درباره اعمال محدودیت‌ها سردرگمی وجود دارد. رئیس جمهوری ایران علت موج اخیر را سفر به عراق و مسافرت‌های نوروزی خوانده اما گفته بستن مرزها کمکی به جلوگیری از این وضعیت نمی‌کرد.

پرهام قبادی گزارش می‌دهد.