نام یک چهره سرشناس دیگر در فهرست جنبش 'من‌هم' ایران؛ پزشکی که متهم به آزار جنسی شد

نام یک چهره سرشناس دیگر در فهرست جنبش 'من‌هم' ایران؛ پزشکی که متهم به آزار جنسی شد

می‌تو یا من‌هم جنبشی بود که چهار سال پیش با هدف پایان دادن به سوء استفاده یا اذیت و آزارهای جنسی شروع شد. افراد بسیاری از سراسر دنیا با شکستن سکوتشان و صحبت از تجربیات شخصی‌شان با این جنبش همراه شدند. در این راه نام افرادی سرشناس و پرنفوذ در حوزه های مختلف به میان کشیده شد و امواج آن به ایرانی ها نیز رسید. یکی از چهره‌های ایرانی مطرح شده، دکتر آرش علایی است. کسانی با بی‌بی‌سی فارسی تماس گرفتند و از اتهام‌های آزار و اذیت‌ جنسی علیه دکتر آرش علایی با ما صحبت کردند. بی‌بی‌سی فارسی بر اساس این گفته‌ها تحقیقات مستقلی را شروع کرد.

آناهیتا شمس گزارشی از یافته‌های خود ساخته که با هم میبینیم.

با این توضیح که ممکن است محتوای این گزارش برای برخی بینندگان ناراحت کننده باشد.

آرش علایی و کامیار علایی از این گزارش شکایت حقوقی کرده‌اند.

آرش و کامیار علایی، مطالبی را که در این گزارش درباره آنها طرح شده خلاف واقع و افتراآمیز دانسته‌اند و گفته‌اند که انتشار آن درجهت تامین منافع عمومی نبوده است. همچنین گفته‌اند بی بی سی به آنها فرصت کافی برای پاسخگویی نداده است.

بی بی سی در حال بررسی این شکایت است.