آلبوم عکس: سیل در شمال غرب ایران

تعداد کشته‌های سیل در چهار استان شمال غربی ایران به بیش از چهل نفر رسیده است. جاری شدن سیل باعث وارد شدن خسارات سنگین به مناطقی دراستان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان شده است.

سیل

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

روستای چنار از توابع شهرستان عجب شیر

منبع تصویر، iSna

توضیح تصویر،

سیل در روستاهای آذربایجان غربی

منبع تصویر، Mehr

توضیح تصویر،

روستای چنار

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

سیل در روستاهای جبل و باراندوز در ارومیه

منبع تصویر، Irna

توضیح تصویر،

روستای چنار از توابع شهرستان عجب شیر

منبع تصویر، iSna

توضیح تصویر،

سیل در روستاهای آذربایجان غربی

منبع تصویر، Mehr

توضیح تصویر،

روستای چنار

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

سیل در روستاهای جبل و باراندوز در ارومیه

منبع تصویر، Tasnim

توضیح تصویر،

سیل در روستاهای جبل و باراندوز در ارومیه