انتقاد حسن روحانی از اصولگرایان در ورزشگاه شیرودی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتقاد حسن روحانی از رقبای اصولگرا در ورزشگاه شیرودی

حسن روحانی، امروز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت در ورزشگاه شیرودی تهران خطاب به رقبای اصولگرای خود گفت: "لطفا همان حرف‌هایی که در جلسات خصوصی زدید به مردم آشکارا بگویید، مگر هر روز فشار نیاوردید که اشتغال زنان باید متوقف شود. شما برگردید به بخش نامه های جنسیتی خودتان نگاه کنید، شما یک بار دیگر به احکامی که صادر کردید نگاه کنید."

آقای روحانی دیروز هم با اظهارات مشابهی رقبای خود را شدیدا مورد انتقاد قرار داده بود.