مشاجره ملکه اسپانیا و مادرشوهرش جنجالی شد

مشاجره ملکه اسپانیا و مادرشوهرش جنجالی شد

تصاویری از خانواده سلطنتی اسپانیا منتشر شده که ظاهرا نشان دهنده مشاجره لفظی ملکه لتیسیا و مادر شوهرش، ملکه سوفیا است.