ده سال زلزله در ایران؛ کدام استان‌ها بیشتر لرزیدند؟

مسجد سلیمان، در روز ۱۷ تیر ۱۳۹۸ شاهد زلزله‌ای به بزرگی ۵/۷ بود که باعث زخمی شدن حدود ۱۰۰ نفر شد.

نقشه زیر زلزله‌های ۱۰ سال اخیر را که بزرگی آنها بیش از ۵ بوده است نشان می‌دهد.

در سال‌های اخیر مناطق غربی ایران در نوار مرکزی کشور شاهد زلزله‌های پی در پی بوده است.

اگر یک دهه اخیر را در نظر بگیریم، حدود ۱۰۰ مورد زلزله با بزرگی بیش از ۳ در ایران یا مناطق بسیار نزدیک به مرز ایران ثبت شده است. حدود ۱۶ درصد این زلزله‌ها در کرمان اتفاق افتاده است.

کرمانشاه با ۱۰ درصد در رتبه دوم و استان‌های بوشهر، ایلام خراسان رضوی و تهران هر کدام شاهد هشت مورد زلزله با بزرگی بیش از ۵ بوده‌‌اند. نقشه زیر استان‌های زلزله‌خیزتر را پر رنگ‌تر نشان می‌دهد.