BBC HomepageBBC NewsBBC SportBBC World Service

 گفت و گو 
همکاری با آژانس
عدم تعهد به قطعنامه
 ديدگاه 
تدبير سعودی؛
حلقه نجات
برای ايران؟
 از رسانه ها 
اميدهای
ملک عبدالله
به ايران

چالش هسته ای ايران


چالش هسته ای ايران

آمريکا از ايران چه می خواهد؟
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>


آمريکا از ايران چه می خواهد؟
 
:خبرهای روز
 
خرازی عليه سياسی شدن آژانس انرژی اتمی هشدار داد

وعده حضور خويشاوندان زهرا کاظمی در محاکمه قاتل وی

خانواده رفسنجانی و شايعه ثروتهای کلان

پايان محاکمه ايرانی متهم به جاسوسی در آلمان

تخفيف گمرکی برای خودروهای وارداتی به ايران

تدوين لايحه مبارزه با تروريسم در ايران

بار ديگر روزه سياسی

ايران نامزد دبيرکلی اوپک شد

آيت الله منتظری: اشغال سفارت آمريکا اشتباه بود

اعتراض به 'سانسور' سخنان خاتمی در صدا و سيما

گزارشهای ضد و نقيض از تيراندازی به سفارت بريتانيا

آرژانتين 2600 صفحه مدرک به دادگاه هادی سليمانپور داد

چهره بکهام را پوشاندند

دستيابی ايران و روسيه به توافق سريع 'بعيد است'

تيراندازی در کاخ دادگستری تهران

 
صفحه نخست > ايران 

گرينويچ 10:00 - 10/06/2003
 
تحرک گروه های فشار، در سالگرد 18 تير

گروه های فشار نقش مهمی در سرکوب اعتراض های دانشجويی در سال 1378 داشتند
گروه های فشار نقش مهمی در سرکوب اعتراض های دانشجويی در سال 1378 داشتند
 
مسعود بهنود

دستور روز دوشنبه (نهم ژوئن) رييس جمهور خاتمی به دستگاه های امنيتی و انتظامی برای جلوگيری از حرکت گروه های فشار بدون توجه به نتيجه ای که ممکن است از آن به دست آيد اولين دستور مستقيم يک مقام ارشد جمهوری اسلامی عليه گروهی است که ثابت شده مورد حمايت روحانيون ومقامات بلند پايه حکومتی هستند.

تحرک تازه گروه های فشار و دسته هائی که با خشونت به تظاهرات و تحصن ها و اعتراض ها و جلسات سخنرانی اصلاح طلبان حمله می کنند، اصلاح طلبان را به اين نتيجه رسانده است که عمليات برنامه ريزی شده ای در دستور عمل محافظه کاران و بخش انتصابی حکومت قرار گرفته است.

گروه های فشار که در گزارش های رسمی از آنان به عنوان "لباس شخصی ها" ياد می شود در سال های اول انقلاب به عنوان "حزب الله" شناخته می شدند که شعار شناخته شده شان در حمله به احزاب و گروه های ملی و چپ "حزب فقط حزب الله" بود
از روز جمعه گذشته (ششم ژوئن) و به دنبال تظاهراتی که در نمازهای جمعه شهرهای مختلف عليه نمايندگان اصلاح طلب نويسنده نامه ای به رهبر جمهوری اسلامی روی داد، در شهرهای مشهد، نيشابور، يزد، ورامين، اهواز، قزوين و تهران نمونه هائی از خشونت های تازه گروه های فشار گزارش شده است.

گروه های فشار که در گزارش های رسمی از آنان به عنوان "لباس شخصی ها" ياد می شود در سال های اول انقلاب به عنوان "حزب الله" شناخته می شدند که شعار شناخته شده شان در حمله به احزاب و گروه های ملی و چپ "حزب فقط حزب الله" بود.

طبق آخرين تحقيقی که چهار سال پيش وزارت اطلاعات درباره گروه های فشار انجام داد، تعداد آنها در سراسر کشور پانصد نفر اعلام شد که علی يونسی وزير اطلاعات وعده داد با برخورد با آنان ريشه خودسری و خشونت در کشور خشکانده شود.

همزمان با اعلام اين خبر از سوی وزير اطلاعات، منابع نزديک به انصار حزب الله اعلام داشتند که از سوی ماموران کوشش هائی برای شناسائی آنها آغاز شده است اما حتی در حوادث مهمی که روزها کشور را به آشوب کشيد هيچ کوششی برای دستگيری آنها صورت نگرفت.

يکی از نويسندگان در تحقيقی که موفق به انتشار آن در داخل کشور نشده، در جست و جوی پيشينه گروه های فشار به دوران انقلاب مشروطيت رفته و ادعا کرده که هميشه گروه های فشار با روحانيون و گروه های مذهبی رابطه تشکيلاتی داشته اند.

عنوان "گروه فشار" به تقليد از ادبيات سياسی اروپائی، در سال های اخير به کسانی داده شده که در دوران آزادی های دهه بيست "چاقوکش" خوانده می شدند و در سال های اخير "چماقداران". در اروپا، احزاب دست راستی، نازی ها و فاشيست ها در دهه اول قرن بيستم از جوانانی به همين منظور استفاده می کردند.

طبق آخرين تحقيقی که چهار سال پيش وزارت اطلاعات درباره گروه های فشار انجام داد، تعداد آنها در سراسر کشور پانصد نفر اعلام شد که علی يونسی وزير اطلاعات وعده داد با برخورد با آنان ريشه خودسری و خشونت در کشور خشکانده شود
در ايران از دوران شورش های منجر به سقوط رژيم پادشاهی گروه های فشار مذهبی فعال بودند و در سال های اول برپائی جمهوری اسلامی نيز در جريان سرکوب نيروهای چپ، خودمختاری طلب و ملی گراها به کمک حکومتگران می رفتند.

در زمان جنگ، گروه های "حزب اللهی" بيشتر متمايل به جناح چپ حکومت بودند و در ارتباطاتی تنگاتنگ با جناحی که دولت را در اختيار داشت بارها عليه جناح راست به ميدان آمدند اما پس از مرگ آيت الله خمينی به آرامی جهت سياسی اين گروه های تغيير يافت و با جناح راست همسو وهمصدا شدند.

پس از پايان دوران پرآشوب درگيری با احزاب مخالف، با تحکيم قدرت حکومت مرکزی، گروه های فشار برای مجبور کردن زن ها به استفاده از حجاب، جمع آوری ويدئو و نوارهای موسيقی، حمله به مراکز فرهنگی و جلوگيری از برقراری روابط بين دختران و پسران به کار می آمدند.

با انتخاب محمد خاتمی نامزد اصلاح طلبان برای رياست جمهوری، دور تازه ای از فعاليت های گروه های فشار پديد آمد که در ارتباط تنگاتنگ با مخالفان اصلاحات بارها اصلاح طلبان را به چالش طلبيدند و در بحران هائی که محمد خاتمی در پايان دوران اول رياست جمهوری خود تعداد آنان را هر نه روز يک بار اعلام داشت، نقش اصلی را ايفا کردند.

حمله شبانه به کوی دانشگاه تهران، حمله به محل درس و خانه آيت الله منتظری، حمله به نوری و مهاجرانی دو عضو کابينه، ترور سعيد حجاريان، حمله به اتوبوس حامل جهانگردان خارجی، حمله مدام به مراکز سخنرانی و اجتماع گروه های هوادار اصلاحات از جمله مهم ترين حوادثی است که گروه های فشار در سال های اخير پديد آورنده آن بوده اند.

سه افشاگری مهم درباره ارتباط گروه های فشار با نهادهای رسمی، روحانيون و سران جناح محافظه کار توسط کيانوش مظفری، حجت الاسلام پروازی و اميرفرشاد ابراهيمی صورت گرفت که از اعضای موثر انصار حزب الله بودند و اعترافاتشان با خشم محافظه کاران و نهادهای با نفوذ روبرو شد.

حجت الاسلام پروازی که در عمل امام جمعه انصار حزب الله بود در افشاگری خود که قبل از قتل های زنجيره ای صورت پذيرفت اعلام داشت که اين گروه آماده کشتن کسانی می شود که روحانيون تندرو فرمان قتلشان را صادر کرده اند، وی پس از آن افشاگری مخفی شد و پس از پنج سال، هفته گذشته با نوشتن مقاله ای در روزنامه ياس نو ظاهر گرديد.

کيانوش مظفری از اعضای فعال انصار حزب الله که در گفتگوئی با روزنامه صبح امروز به افشای نقش گروه های فشار در حوادث مختلف پرداخته بود کوتاه مدتی بعد از آن افشاگری ناپديد شد، وی بنا به ادعائی به قتل رسيده است.

امير فرشاد ابراهيمی که در نواری به گذشته های خود و ارتباط انصار حزب الله با روحانيون صاحب مقام و سران جمعيت موتلفه اسلامی اعتراف کرد برای مدت طولانی به حبس انفرادی گرفتار شد و دو وکيل دعاوی که اعترافات او را ضبط کرده بودند نيز به سلول های انفرادی افتادند.

در اين اعترافات به سئوالی که نويسنده ای هفته گذشته مطرح کرده بود پاسخ گفته شده و آشکار گرديده که به علت روابط ويژه آنها با مراکز قدرت، از هر گونه تعقيب قضائی و مجازاتی مصون هستند و از امکاناتی برخوردارند که به اشاره مقامات بالاتر از سوی نهادهای حکومتی در اختيارشان قرار می گيرد.

حسين باستانی با آغاز دور تازه فعاليت گروه های فشار نوشت ديگر بحث از قانونی بودن و نبودن اين گروه ها خسته کننده شده است بايد پرسيد اين گروه سازمان يافته از کجا پشت گرمی می گيرند.

سه افشاگری مهم درباره ارتباط گروه های فشار با نهادهای رسمی، روحانيون و سران جناح محافظه کار توسط کيانوش مظفری، حجت الاسلام پروازی و اميرفرشاد ابراهيمی صورت گرفت که از اعضای موثر انصار حزب الله بودند و اعترافاتشان با خشم محافظه کاران و نهادهای با نفوذ روبرو شد
بازگشت دوباره گروه های فشار در زمانی که از همه ظرفيت های قانونی و شبه قانونی برای مهار تحولات استفاده شده است، از ديد ناظران آگاه نشانگر آن است که خشونت بی قانون تنها راهی است که برای جلوگيری از امواج رو به افزايش مطالبات آزادی خواهانه در برابر هواداران حکومت مطلقه وجود دارد.

روز يکشنبه علی مزروعی نماينده مجلس که سه روز پيش از آن در مشهد گرفتار گروه فشار شده بود در جلسه رسمی مجلس ضمن اعتراض به بی عملی حکومت در برابر گروه های فشار گفت ما در جامعه چاقوکشان زندگی می کنيم که با نهادهای رسمی هم ارتباط دارند.

اين سخن نظير همان است که در 14 اسفند سال 59 اولين رييس جمهور ايران بيان داشت زمانی که گروه های فشار به محل سخنرانی وی در دانشگاه تهران حمله کرده بودند. با آن افشاگری ابوالحسن بنی صدر با انتقاد آيت الله خمينی روبرو شد و مقدمات عزل وی فراهم گرديد.

گرچه مخالفت با نامه ای که نمايندگان مجلس به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند بهانه دور تازه فعاليت گروه های فشار است ولی به اعتقاد بعضی از ناظران، تحرک تازه گروه های فشار زمينه سازی برای مقابله با برنامه هائی است که دانشجويان برای يادآوری روز 18 تير تدارک در نظر دارند.

روز 18 تير سال 1378 در حالی که محافظه کاران در مجلس اکثريت داشتند و در حال وضع قوانين برای محدود کردن آزادی بيان بودند گروه های فشار و حاميان تندرو آنها در نيروی انتظامی با حمله شبانه به خوابگاه دانشجويان، کشور را برای پنج روز با آشوبی بزرگ روبرو کردند.

دانشجويان و گروه های فشار، در سالگرد فاجعه کوی دانشگاه در زمانی برابر هم صف می آرايند که پايان آن ماجرا سرنوشتی جدا از هم يافتند. اعضای شناخته شده گروه فشار با حمايت قاطع بخش انتصابی حکومت از مجازات معاف شدند و دانشجويان به مجازات رسيدند که هنوز تعدادی از آنان در زندانند.

پس از پايان دوران پرآشوب درگيری با احزاب مخالف، با تحکيم قدرت حکومت مرکزی، گروه های فشار برای مجبور کردن زن ها به استفاده از حجاب، جمع آوری ويدئو و نوارهای موسيقی، حمله به مراکز فرهنگی و جلوگيری از برقراری روابط بين دختران و پسران به کار می آمدند
در سال های اخير تصميم سازان حکومتی برای مهار اعتراض های عمومی و انعکاس آن از برنامه ای يکسان تبعيت کرده اند، ابتدا گروه های فشار دست به تحرک هائی زده اند و بعد سازمان های مسوول امنيت و نظم به بهانه آنها، از حرکت های مسالمت آميز هواداران دموکراسی جلوگيری کرده اند.

دستورهای کنترل کننده شورای عالی امنيت ملی در مواردی مانند حمله به بيت آيت الله منتظری، تصويب قانون جديدی برای مطبوعات، ماجرای قتل های زنجيره ای و اين اواخر پس از ارسال نامه نمايندگان مجلس به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به احتمال ايجاد درگيری توسط گروه های فشار و حساسيت شرايط کشور صادر شده است.

اينک سئوال اين است که وحشت از گروه های فشار و خشونتی که به نمايش می گذارند، در حالی که جمهوری اسلامی زير فشارهای خارجی قرار دارد و نارضايتی مردم از سير اصلاحات نيز به اوج خود رسيده است تا چه ميزان دانشجويان و مردم را از پی گيری مطالبات خود باز خواهد داشت.
 
    صفحه نخست
    ايران
    منطقه
    اقتصاد و بازرگانی
  دانش و فن
    فرهنگ و هنر
    سخنگاه
    آموزش انگليسی
 
  بشنويد
    برنامه های راديو
    شيوه شنيدن
  تازه ترين خبرها
  بامدادی
  نيمروزی
  آسيای ميانه
  شامگاهی
  مجله روز
  شب هفتم
  روز هفتم
 
  اطلاعات بيشتر
  درباره ما
  تماس با ما
 
 
 
سايتهای ديگر بی بی سی
 
بخش فارسی راديو بی بی سی
  persian@bbc.co.uk

اخبار و اطلاعات به زبانهای ديگر

بالا ^^ Copyright BBC
  صفحه نخست | خبرهای منطقه | اقتصاد و بازرگانی
 دانش و فن | فرهنگ و هنر |  سخنگاه |  آموزش انگليسی
 برنامه های راديو | شيوه شنيدن | درباره ما | تماس با ما