بهار سیاست زده ایران

من فرهان هستم، دانشجوی ۲۷ ساله در تهران و سال نو را به هموطنان گرامی تبریک می گویم.

قدیمی ها گفته اند بهار زودرس، نارس است. درست مثل همین بهاری که پیش روی ماست. بهار ۸۸ تنها گرفتاری اش زودرس بودنش نیست. بهار ۸۸ آلوده شده است به سیاست و انتخابات و چون به سیاست آلوده شده است پس لاجرم به دروغ و تهمت و های و هوی بسیار برای هیچ هم آلوده شده است.

راستش را بخواهید دلم گواهی نمی دهد که بهار ۸۸ برای مردم ایران بهار چندان دلچسبی باشد. مردم خسته از گرانی و تورم و وعده های محقق نشده شاید بیشتر از اینکه به التهابات سیاسی دلخوش باشند در حسرت خنکای نسیمی از درایت و مدیریت متهورانه ای هستند که آنها را دست کم تا پیش از تابستان به روزنه ای از امید دلگرم کند.

فکر نمی کنم سال ۸۸ برای مردم ایران سال راحتی باشد. علاوه بر مشکلاتی نظیر تورم و گرانی و بیکاری، اتفاقات سیاسی مهمی هم در سال ۸۸ رقم خواهند خورد که هر یک اثرات و آثار خود را بر بدنه اجتماع ایران خواهد گذاشت.

سه ماهه نخست سال ۸۸ را می توان ایام شدت گرفتن یارگیری و درگیری بازیگران عرصه سیاست ایران پیش بینی کرد و برنده میدان انتخابات تنها در صورتی می تواند برنامه ها و پروژه های خود را عملیاتی کند که با رای قابل توجهی از مردم نامش از صندوقهای رای بیرون آمده باشد.

در غیر این صورت هر دولتی که بر سر کار بیاید دولتی نحیف و ناتوان در پیاده کردن نقشه های مدیریتی خود خواهد بود. همین موضوع مرا وا می دارد تا برای سال آینده روزهای چندان خوشی را پیش بینی نکنم.