وضعیت حقوق بشر

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود به ارزیابی وضعیت حقوق بشر در افغانستان پرداخته است.

مدافعان حقوق بشر پیوسته از موارد نقض آن در افغانستان گزارش کرده اند و تلاش ها برای آگاه کردن مردم از حقوق بشری شان و نیز راه های دست یابی به این حقوق، جریان داشته است.

بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکسی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد و هیچ کسی را نمی توان مورد شکنجه، مجازات و رفتار ظالمانه و خلاف شئون انسانی قرار داد.

تجربه های شما چیست، وضعیت حقوق بشر در جایی که زندگی می کنید بهتر شده یا بدتر شده است؟

چه سوال و نظری در مورد حقوق بشر افغانستان دارید که می خواهید آن را با کارشناس برنامه و مخاطبان رادیویی آن در میان بگذراید؟

در برنامه "صدای شما" که پنجشنبه هفتم جوزا/خرداد در ساعت ۶ و ۴۵ شام به صورت زنده از رادیوی بی بی سی از لندن پخش می شود، همین موضوع را با حضور شما و کارشناسی از یک نهاد مدافع حقوق بشر بررسی می کنیم.

برای شرکت در این برنامه و طرح سوال و نظر در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان به نشانی زیر تلفن کنید و یا هم نامه بفرستید.

شماره تلفن برنامه در هنگام پخش:

۰۰۴۴۲۰۷۸۳۶۰۳۳۱

نشانی انترنتی:

dari@bbc.co.uk