مجمع مدرسین و محققین حوزه قم: آیا این دولت مشروع است؟

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه ای این پرسش را مطرح کرده است که آیا دولت برآمده از انتخابات، به صرف تأیید شورای نگهبان مشروعیت می یابد؟

در این بیانیه که روز شنبه ۱۳ تیر (۴ ژوئیه) منتشر شده است، آمده است که عده ای از اعضای شورای نگهبان با اظهارنظرهای خود از چند ماه قبل از انتخابات، بی طرفی خود را نقض کرده اند و امکانات دولتی و "رسانه ملی" برای تبلیغ یک نامزد خاص به کار گرفته شده است.

در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین آمده است: " به شکایات زیاد و دلایل محکمی که کاندیداهای دیگر داشتند توجه نشد و در فضایی کاملا امنیتی، صدای حق طلبی مردم که توأم با آرامش بود را به خشونت کشیدند".

در این بیانیه با برشمردن موارد متعدد از آنچه کارشکنی و اقدامات غیر قانونی خوانده شده است، پرسیده شده: "با همه این اشکالات آیا می شود مشروعیت انتخابات را به صرف تأیید شورای نگهبان پذیرفت؟ آیا با این وضعیت می توان دولت برآمده از این همه تخلفات را مشروع دانست"؟

میرحسین موسوی و مهدی کروبی، نامزدهای جناح اصلاح طلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران عقیده دارند که در این انتخابات تخلف ها و تقلب های گسترده صورت گرفته و دولت برآمده از آن مشروعیت سیاسی ندارد.

وزارت کشور و شورای نگهبان ایران این ادعا را رد می کنند.

در بیانیه مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم همچنین با "شهید" خواندن کشته شدگان اعتراضات پس از انتخابات آمده است: "درخواست عاجزانه ما از علمای اعلام و بزرگان دین این است که در این مصیبت بزرگ که حیثیت به دست آمده از خون ده ها هزار شهدای عزیز و زحمات طاقت فرسای ایثارگران و جانبازان و هدایت و حمایت روحانیت مبارز به ویژه رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی در معرض خطر جدی است، با احساس مسئولیتی که همواره داشته اند باز هم اقدام مناسب را انجام دهند".

مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم در پایان بیانیه خود خواستار آزادی بازداشت شدگان در "اجتماعات آرام" و شناسایی و مجازات "عاملان و ضاربان ضرب و شتم ها، قتل ها و تخریب کوی دانشگاه و جاهای دیگر" شده است.