کدخدایی: پس از شورای نگهبان هیچ مرجعی صالح نیست

سخنگوی شورای نگهبان ایران گفته است پیگیری موضوع انتخابات از طریق مراجع قضایی مبنای قانونی ندارد.

عباسعلی کدخدایی در گفت و گو با خبرگزاری کار ایران (ایلنا) گفته است که کلام شورای نگهبان پایان کار است و پس از اظهارنظر شورای نگهبان در مورد انتخابات دیگر هیچ مرجعی صالح به رسیدگی نیست.

میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کرده بود که در صدد پیگری موضوع از طریق مراجع قضایی است.

آقای موسوی عقیده دارد که تخلف ها و تقلب های گسترده ای در جریان انتخابات صورت گرفته و به همراه مهدی کروبی گفته است که دولت برآمده از این انتخابات را مشروع نمی داند.

مقامات دولت و شورای نگهبان ادعاهای نامزدهای معترض به نتیجه انتخابات را رد می کنند و می گویند که انتخابات سالم برگزار شده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین به خبرگزاری فارس گفته است که این شورا به زودی گزارشی تفصیلی از روند رسیدگی به شکایت های نامزدهای معترض منتشر خواهد کرد.