گزارشگران بدون مرز از مرگ روزنامه نگار ایرانی خبر داد

گزارشگران بدون مرز

سازمان گزارشگران بدون مرز از کشته شدن علی رضا افتخاری، خبرنگار سابق روزنامه ابرار اقتصادی در جریان ناآرامی های اخیر ایران خبر داده است.

بر اساس بیانیه گزارشگران بدون مرز که یک سازمان مدافع حقوق روزنامه نگاران و آزادی بیان است، آقای افتخاری درتاریخ ٢٥ خرداد بر اثر اصابت ضربات باتوم بر سرش و خونزیزی مغزی درگذشته است.

این سازمان می افزاید جنازه این روزنامه نگار ٢٩ سالهبیست و دوم تیر به خانواده اش تحویل داده شد.

بر این اساس، علی رضا افتخاری نخستین روزنامه نگار ایرانی است که در خشونت های پس از انتخابات ریاست جمهوری این کشور جان خود را از دست داده است.

مطالب مرتبط