'اعترافات' و کنفرانس خبری متهمان در حاشیه دادگاه

آقای عطریانفر و آقای ابطحی

محمدعلی ابطحی و محمد عطریانفر روز شنبه ۱۰ مرداد (اول اوت) در جلسه دادگاه و همچنین پس از دادگاه در یک کنفرانس خبری سخن گفتند.

آقای ابطحی و آقای عطریانفر احتمال وقوع تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران را رد کردند و به انتقاد از چهره ها و گروه هایی پرداختند که بر وقوع تقلب تأکید می کنند.

آقای ابطحی در دادگاه گفت که اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی در جلسه ای "هم قسم" شده بودند، اما ساعتی پس از دادگاه دفتر آقای هاشمی رفسنجانی این ادعا را رد کرد.

آقای ابطحی همچنین از آقای موسوی به دلیل عملکردش انتقاد کرد.

آقای عطریانفر هم در سخنان خود "زاویه گرفتن از رهبری" را اشتباه خواند و بر "مطلقه" بودن ولایت فقیه تأکید کرد.

او همچنین از نامه سرگشاده آقای هاشمی رفسنجانی به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران انتقاد کرد.

در این حال دختر محمدعلی ابطحی در گفتگو با بی بی سی فارسی گفت که خانواده آقای ابطحی از شنیدن خبر دادگاه و دیدن عکس های آن "بهت زده" شده اند.

او گفت: "ما این دادگاه را به هیچ شکل قبول نداریم و اعترافات برای ما هیچ سندیتی ندارد. حال و روز پدرم در ملاقاتی که ما ۴۸ ساعت پیش با پدرم داشتیم به هیچ وجه مناسب نبود".

او گفت پدرش در مورد قرص هایی که در زندان به او می دهند گفته است: "وقتی این قرص ها را به من می دهند دیگر نمی توانم به هیچ چیز فکر کنم".

دختر آقای ابطحی گفت احتمالا پدرش تحت تأثیر این قرص ها بوده است.