بازداشت روزنامه نگاران ایرانی ادامه دارد

مهدی یزدانی خرم، دبیر سرویس ادب و هنر روزنامه اعتماد ملی پس از چند ساعت بازداشت آزاد شده است.

سحام نیوز، خبرگزاری نزدیک به مهدی کروبی از بازداشت آقای یزدانی خرم به وسیله نیروهای لباس شخصی در مقابل نشر چشمه، نزدیک به دفتر روزنامه اعتماد ملی در عصر چهارشنبه خبر داد.

او سومین روزنامه نگار اعتماد ملی است که پس از انتخابات ریاست جمهوری بازداشت می شود.

پیش از این نیز خبرگزاری ها از بازداشت میرحمید حسن زاده و رضا نوربخش خبر داده بودند.

آقای حسن زاده پیش از این مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، بوده است و در مبارزات انتخاباتی امسال از اعضای گروه رسانه ای میرحسین موسوی و مدیر سایت خبری قلم بود.

رضا نوربخش نیز سردبیر روزنامه فرهیختگان است.