با حکم رئیس قوه قضائیه دادستان تهران تغییر کرد

سعید مرتضوی
توضیح تصویر،

حکم توقیف بیشتر نشریات و بازداشت فعالان سیاسی اصلاح طلب به امضای آقای مرتضوی بود

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، عباس جعفری دولت آبادی را به دادستانی عمومی و انقلاب تهران منصوب کرد. پیش از این سعید مرتضوی، دادستان تهران بود.

عباس جعفری دولت آبادی پیش از این رئیس دادگستری استان خوزستان بوده است.

آقای لاریجانی در احکام دیگری احمد شفیعی را به دادستانی انتظامی قضات و احمد واعظی جزئی را به معاونت آموزش قوه قضائیه منصوب کرد.

سعید مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف تعداد زیادی از ده ها نشریه اصلاح طلبی که در ده سال اخیر توقیف شده اند، با امضای او بوده است.

آقای مرتضوی همچنین در دوره دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف را صادر کرد.

سران احزاب اصلاح طلب که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شده و در هفته های اخیر محاکمه شده اند، همگی با حکم سعید مرتضوی بازداشت شده اند.

نام آقای مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، در سطح جهان مطرح شد. دولت کانادا آقای مرتضوی را مسئول قتل خانم کاظمی اعلام کرد.

خانم کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم آقای مرتضوی در بازداشت بود کشته شد. مقامات ایران، برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند.