سپاه: در حال 'جنگ نرم' با دشمن هستیم

رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران در ایران گفته است که حکومت این کشور درگیر یک "جنگ نرم" با دشمن است.

سرتیپ یدالله جوانی روز چهارشنبه ۱۱ شهریور (۲ سپتامبر) در گفت و گو با سایت رسمی سپاه پاسداران (سپاه نیوز) گفته است: "امروز دیگر بحث 'تهدید نرم' مطرح نیست، بلکه ما وارد 'جنگ نرم' شده ایم؛ بدین معنا که دشمن اکنون تهدیدات خود را به فعلیت رسانده است و ما در حوادث پس از انتخابات به وضوح شاهد تلاش آنان برای براندازی نرم بودیم".

آقای جوانی گفت که اگر سپاه پاسداران در این حوادث نقش ایفا نمی کرد، "امروز کشور وضعیت دیگری داشت".

او در پاسخ به انتقاد کسانی که می گویند حذف اصلاح طلبان از صحنه سیاسی ایران جامعه را "تک صدایی" خواهد کرد گفت که این "شبهه افکنی ها" از "القائات گروه های برانداز و ناشی از ترس آنان از برملا شدن خیانتشان" است.