احمدی نژاد معرفی وزرا به مجلس را پس گرفت

فاطمه آلیا و علی ذبیحی
توضیح تصویر،

فاطمه آلیا و علی ذبیحی به عنوان وزرای پیشنهادی آموزش و پرورش و نیرو به مجلس معرفی شده بودند

محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ساعاتی بعد از اعلام وصول نامه معرفی دو وزیر به مجلس، با ارسال نامه ای معرفی وزرای آموزش و پرورش و نیرو را پس گرفت.

این اقدام بعد از آن صورت گرفت که در جلسه علنی مجلس در روز سه شنبه 17 شهریور، نامه معرفی فاطمه آلیا، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و علی ذبیحی، وزیر پیشنهادی نیرو اعلام وصول شده بود.

در آغاز جلسه امروز مجلس علی لاریجانی رئیس مجلس از اعلام وصول نامه معرفی دو وزیر خبر داد و گفت که برنامه ای برای این دو وزیر ارائه نشده و آقای احمدی نژاد گفته است که نمایندگان همان برنامه های وزیران پیشنهادی قبلی را مطالعه کنند.

نمایندگان مجلس همزمان با معرفی این دو وزیر پیشنهادی از سوی رئیس مجلس، با گفتن "دو دو" که نشانه مخالفت است، مخالفت غیررسمی خود را با این دو وزیر نشان دادند.

در پی رای عدم اعتماد مجلس به وزیران پیشنهادی آموزش و پرورش، نیرو، و رفاه و تامین اجتماعی، آقای احمدی نژاد، فاطمه آلیا نماینده تهران در مجلس را به عنوان وزیر آموزش و پرورش و علی ذبیحی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی را به عنوان وزیر نیرو به مجلس معرفی کرده بود.

آقای احمدی نژاد دلیل مشخصی برای پس گرفتن معرفی این دو وزیر پیشنهادی اعلام نکرده ولی برخی آن را با سخنان آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران در دیدار با اعضای دولت مرتبط می دانند که در آن بر "مغتنم شمردن توصیه های علما و مراجع" تاکید کرده بود.

گفته می شود معرفی وزرای زن با مخالفت برخی مراجع رو به رو بوده است و بنابر گزارشها، دیدارهایی بین برخی مراجع شیعه در قم نیز صورت گرفته است.

البته از سه زنی که برای پست وزارت به مجلس معرفی شده بودند، مرضیه وحید دستجردی وزیر پیشنهادی بهداشت توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و خانمها سوسن کشاورز، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش و فاطمه آجرلو وزیر پیشنهادی رفاه و تامین اجتماعی نتوانستند از مجلس رای اعتماد بگیرند.

غیر از این دو نفر محمد علی آبادی وزیر پیشنهادی نیرو نیز نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

برای همین آقای احمدی نژاد ناچار شد برای وزارتخانه های آموزش و پرورش، رفاه و نیرو سرپرست معرفی کند.

رمضان محسن پور به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش، مجید نامجو به عنوان سرپرست وزارت نیرو و نادعلی الفت پور به عنوان سرپرست وزارت رفاه معرفی شده اند.

آقای محسن پور سرپرست وزارت آموزش و پرورش پیش از این معاونت حقوقی، امور مجلس و استانهای وزارت آموزش و پرورش را بر عهده داشته است.

آقای نامجو سرپرست معرفی شده وزارت نیرو نیز معاون وزیر نیرو و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب بوده است.

آقای الفت پور سرپرست معرفی شده برای وزارت رفاه نیز معاونت توسعه مدیریت و امور مجلس وزارت رفاه را بر عهده داشته است.

بعد از آنکه مجلس به سه وزیر پیشنهادی رای اعتماد نداد، آقای احمدی نژاد ناچار شد برای این سه وزارتخانه بدون وزیر، سرپرست معرفی کند.