تلاش برای بایکوت رسانه ای موسوی و کروبی در ایران

موسوی و کروبی

بعضی از منابع خبری از ممنوعیت انتشار اخبار مربوط به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری ایران در روزنامه ها و نشریات این کشور خبر می دهند.

بر اساس گزارش های منتشر شده، شورای عالی امنیت ملی ایران به روزنامه ها و خبرگزاری های این کشور دستور داده است اخبار آقای موسوی، آقای کروبی و گزارش های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری را منتشر نکنند.

محمدرضا زهدی، نائب رئیس انجمن دفاع از حقوق مطبوعات در ایران در گفتگو با بی بی سی فارسی این خبر را تایید کرد.

آقای زهدی گفت در صحبت با سردبیران چند روزنامه از ممنوعیت انتشار اخبار میرحسین موسوی و مهدی کروبی مطمئن شده است.

او به دلایل امنیتی از این افراد و روزنامه های آنها نام نبرد.

آقای زهدی گفت: "این اقدام مشکلی را حل نمی کند. زیرا اگر روزنامه های مطالب مربوط به آقای کروبی، میرحسین موسوی و انتخابات را منعکس نکنند، به این معنی نخواهد بود که مردم اخبار را نفهمند چون مردم از سایت ها و رادیوهای بیگانه اخبار را دریافت خواهند کرد."

به گفته آقای زهدی این اقدام تنها صورت مساله را پاک می کند و به حل مشکلی کمک نخواهد کرد.