انتقاد انجمن دفاع از آزادی مطبوعات از اعمال فشار بر روزنامه نگاران

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با انتشار بیانیه ای نسبت به وضعیت روزنامه نگاران ابراز نگرانی کرد.

این انجمن در این بیانیه نسبت به آنچه" ادامه‌ بازداشت و تهدید روزنامه‌نگاران و اعمال فشارهای گوناگون بر مطبوعات منتقد " خواند اعتراض کرد.

نویسندگان این بیانیه که بازداشت روزنامه نگاران را بعد از انتخابات ریاست جمهوری غیر قانونی می دانند از "اعمال فشار و تهدید" علیه این افراد به شدت انتقاد کرده اند.

این انجمن در بیانیه خود اعلام کرده که نگران شرایط دشوار حبس و چگونگی برخورد با عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و احمد زیدآبادی، اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است.

این انجمن همچنین با نام بردن از سایر روزنامه نگاران و نویسندگان در بند از "فشارهای روحی، روانی و جسمی "وارد شده بر آنها انتقاد کرده و گفته که چنین برخوردهایی با قانون اساسی ایران، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق نامه های بین المللی همخوانی ندارد.

در این بیانیه به احضارها و تهدیدهای مستقیم و غیر مستقیم اهالی مطبوعات توسط نهادهای امنیتی اشاره و از مسئولان خواسته شده از اعمال این گونه فشارها پرهیز و همه روزنامه نگاران و صاحب نظران بازداشت شده را بدون قید و شرط آزاد کنند.

محمدرضا زهدی، نایب رییس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در این باره به بی بی سی فارسی گفت: اینکه اهالی مطبوعات را در بازداشت نگه می دارند و یا با وثیقه های بسیار سنگین آزاد می کنند توجیه منطقی ندارد.

وی با اشاره به برخی تهدیدها و برخوردهای نامناسب گفت: احضارهای غیر رسمی یا گاهی تلفنی برخی روزنامه نگاران، بازدید مطالب روزنامه ها قبل از انتشار و یا دستورات مراجع مختلف مبنی بر اینکه در مطبوعات به چه موضوعاتی پرداخته بشود یا نشود، مایه ناراحتی است.

آقای زهدی اخبار مربوط به وضعیت روزنامه نگاران بازداشت شده و ابهام در مورد وضعیت آنها را بسیار نگران کننده خواند.

مطالب مرتبط