دستگیری سه نفر از اعضای دفتر ادوار تحکیم وحدت

سازمان دانش آموختگان ایران
Image caption سه نفر دیگر از اعضای این سازمان دستگیر شده اند

سه نفر از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران، دستگیر شدند.

این سازمان اعلام کرده نیروهای امنیتی روز گذشته حسن اسدی زیدآبادی، دبیر کمیته حقوق بشر این سازمان محمد صادقی، عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم و کوهزاد اسماعیلی، مسئول شاخه گيلان سازمان دانش آموختگان ايران را در خانه هایشان و به صورت جداگانه بازداشت کرده اند.

با گذشت بیش از چهار ماه از بازداشت احمد زیدآبادی دبیرکل و عبدالله مومنی سخنگوی ادوار تحکیم وحدت و حبس آنها در سلول انفرادی، هنوز اتهام این دو فعال سیاسی مشخص نشده است.

سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) پیشتر در واکنش به برگزاری جلسه دوم دادگاه تعدادی از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران و حضور احمد زیدآبادی، دبیرکل این سازمان در آن، بیانیه ای صادر و به غیرقانونی خوانده شدن سازمان ادوار تحکیم وحدت در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه اعتراض کرده بود.

مطالب مرتبط