وزیر اطلاعات: افسران ارشد اینترنتی تربیت می کنیم

مصلحی
Image caption به گفته وزیر اطلاعات، در سی سال اخیر عده ای بازیگر مرکزی بودند و برای آن که انقلاب را به زانو در بیاورد برنامه ریزی می کردند

در همایشی در تهران، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران گفته است که برای مقابله با تهاجم دشمنان در عرصه مجازی افسران ارشد اینترنتی تربیت خواهند شد.

آقای مصلحی در همایش "پلیس، امنیت و چشم انداز 1404 " در باره جزئیات توضیحی نداده و با اشاره به چالشهای پیش روی نیروی انتظامی گفته است: "باید تحولات ناشی از پیوند با ضد انقلاب خارج و داخل کشور و پیوند با بیگانگان معادله امنیت ملی باز تعریف شود، مناسبت ها و تاکتیک متفاوت شده است و بازیگران با رویکرد جدید وارد عرصه شده است."

به گفته وزیر اطلاعات، "در طول سی سال عمر انقلاب عده ای بازیگر مرکزی بودند و برای آن که انقلاب را به زانو در بیاورد برنامه ریزی می کردند و نمی خواستند این انقلاب به اهداف بلند خود دسترسی پیدا کند و آن مرکزیت افرادی را در درون کشور مدیریت می کرد که امروز باید این مرکز شناسایی شود."

آقای مصلحی تاکید کرد که این مرکز توانسته افرادی را با خود همراه کند.

به نظر وزیر اطلاعات ایران چالش مهم دیگر نیروی انتظامی در ده سال آینده با آن رو به روست"ناتوی فرهنگی" است که برنامه های خود را افزایش خواهد داد و از جمله این برنامه ها، "تقدس زدایی از ارزشها، تلاش برای تغییر گروه های مرجع فکری و تربیتی، تلاش برای ایجاد شکاف های مدیریتی و تغییر نگرش افراد جامعه، تغییر در باورها و ارزشها و تلاش برای حمایت از سازمان دهی گروهها است."

وزیر اطلاعات ایران با اشاره خصوصی سازی شرکت های دولتی می گوید که بعد واگذاری شرکت های بزرگ دولتی "قطعا (بخش خصوصی) فربه می شود و در معرض تهاجم رقیبان خارجی خواهد بود. جریاناتی به تخریب یکدیگر روی می آورند و از میان بخش خصوصی ممکن است علیه منافع ملی تهدیداتی انجام دهد."

به گفته آقای مصلحی، "این تحولات می تواند زمینه ساز تغییرات فرهنگی و هویتی هشدار دهنده باشد که نیازمند مهندسی خاص خود است."

پلیس و انتخابات

در این همایش، تعدادی زیادی از مقامات ارشد دولتی شرکت دارند و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این همایش گفت:"موضوع اساسی 20 سال گذشته جامعه سازی بود و به همین دلیل مفهوم امنیت ساختارهای امنیتی، رفتارهای امنیتی و چارچوب های تحلیلی آن عوض شده است."

به گفته آقای رضایی، اگر محیط امروز را درک نکنیم، ممکن است به بیراهه برویم.

به عقیده دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام "در طول بیست سال اخیر برنامه ریزی داشته ایم ام برنامه ریزی ما آینده نگر نبوده است."

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقد رفتارهای پلیس پرداخته و گفت که "پلیس سیاسی در محیط اجتماعی ممکن است خود به بحران آفرینی کمک کند."

آقای رضایی که در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نامزد ریاست جمهوری بود، با اشاره به حوادث بعد از انتخاب گفته "در حوادث بعد از انتخابات عده ای می خواستند حوادث اجتماعی را سیاسی کنند و وظیفه پلیس این بود که مرز اعتراضات اجتماعی و سیاسی را جدا کند. چنین هوشمندی ای در شرایط امروز کشور برای عبور از مسائل مهم بوده و هست و بواسطه آن می توان از بسیاری از نارضایتی ها جلوگیری کرد."

به گفته دبیر مجمع تشخیص مصلحت، "عده ای آگاهانه یا ناآگاهانه می خواهند اعتراضات اجتماعی مردم را سیاسی کنند. عده ای نیز می خواهند از نهادهای حکومتی علیه مردم استفاده کنند و با دادن اطلاعات غلط از توان حکومتی علیه مردم استفاده کنند."

محی الدین حائری شیرازی امام جمعه شیراز نیز در این همایش در باره امنیت سخنرانی کرده و گفته "باید پلیس را از لحاظ کیفیتی بالا برد و ما به پلیس زن نیاز داریم. این که راننده زن داشته باشیم بهتر از این است که یک جوان، یک زن زیبا را جا به جا کند."

به گفته امام جمعه شیراز، امینت کشور "امنیت سرابی" است چون "قوانین ما بازدارندگی ندارند ناامنی را به وجود می آورند."