عبدالله نوری: آیت الله منتظری هرگز حقیقت را فدای مصلحت نمی کرد

عبدالله نوری، وزیر کشور پیشین ایران آیت الله حسينعلی منتظری را از شخصیت های نادر فقهای شیعه معاصر دانست و تقوای او را" مثال زدنی" خواند.

وی در گفت و گو با بی بی سی فارسی، یکی از ویژگی های آیت الله منتظری را"ادب اسلامی و رفتار اخلاقی با دیگران حتی نسبت به مخالفان " برشمرد و در این باره گفت:" فکر نمی کنم کسی در طول زندگی ایشان، حتی هتاک ترین افراد، از ایشان اهانتی شنیده باشند."

او به تمام کسانی که در طول این سال ها به آیت الله منتظری توهین کرده اند توصیه کرد که " امروز برگردند و از رفتار خشونت بار خودشان و هتک حرمتی که به دیگران می کنند، دست بردارند."

وزیر کشور دو دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی که نزدیک به سه سال را به دلیل انتشار مطالبی در روزنامه خرداد در زندان به سر برد، در ادامه این گفت و گو، شجاعت آیت الله منتظری را" مثال زدنی" خواند و گفت:"او هیچ گاه حقیقت را فدای مصلحت نمی کرد."

عبدالله نوری از قول آقای منتظری گفت:" اگر جلو خانه من چوبه دار هم بر پا کنند و از من بخواهند از آنچه تشخیص می دهم حقیقت است برگردم، بر نمی گردم."

عبدالله نوری تواضع آقای منتظری را در تمام دوره ها، از قبل از انقلاب تا دوران قائم مقامی رهبری و هنگامی که از این سمت برکنار شد، "بی نظیر" خواند و گفت:" طبع شوخ و روی گشاده ایشان مثال زدنی بود."

عبدالله نوری که در زمان برکناری آیت الله منتظری از قائم مقامی رهبری، نماینده آیت الله خمینی در سپاه پاسداران بود، در پاسخ سوال بی بی سی فارسی در باره احساس و واکنش آقای منتظری به این برکناری گفت اين مساله اساسا برای ايشان مهم نبود.

آقای نوری، آيت الله منتظری را از جمله انسان هايی دانست که دنبال حکومت کردن نيستند و افزود:"هرگاه احساس می کرد نمی تواند از حقی دفاع کند، مسئولیت و پست برایش معنا یا ارزشی نداشت. از دوران مبارزات قبل از انقلاب تا روز فوت، برای ایشان اقامه حق مطرح بود."

عبدالله نوری که پیشتر از این بارها از حذف نام آیت الله حسینعلی منتظری از تاریخ انقلاب اسلامی ایران انتقاد کرده بود، به نگرانی های آیت الله منتظری نسبت به رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت:" ایشان برای دین مردم، برای انقلاب و برای رعایت نشدن حقوق مردم نگران بودند."

آقای نوری با اشاره به ناراحتی شدید آيت الله منتظری از حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و نحوه برخورد با مردم گفت:" در دیدارهایی که با ایشان داشتم می دیدم ایشان از ناراحتی ذوب می شدند و از من می پرسیدند چرا این جور شد؟ چرا ما مردم را از دین جدا می کنیم؟ چرا مردم را به انقلاب بدبين می کنيم؟"

عبدالله نوری درپاسخ به سوال بی بی سی فارسی مبنی بر تاثیر درگذشت آیت الله منتظری در شرايط کنونی ایران گفت:" فکر نمی کنم بتوان چنين ضايعه ای را جبران کرد و برای ايشان جایگزینی پیدا کرد."

مطالب مرتبط