زهرا رهنورد: سازش نمی کنیم

رهنورد
Image caption خانم رهنورد می گوید برداشت او از بیانیه میرحسین موسوی "سازش" نیست

زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی، از رهبران مخالفان دولت ایران از عدم سازش و شناسایی دولت محمود احمدی نژاد خبر داده است.

خانم رهنورد در مصاحبه با وب سایت روزآنلاین در واکنش به رخدادهای اخیر گفت: "نه دولت احمدی نژاد را به رسمیت می شناسیم و نه سازش می کنیم بلکه صادقانه پی گیر حقوق و مطالبات مردم هستیم."

این سخنان خانم رهنورد در حالی بیان می شود که مهدی کروبی، یکی دیگر از رهبران مخالفان دولت ایران پیش تر با تاکید بر وقوع تقلب در انتخابات گفته بود محمود احمدی نژاد را به علت تنفیذ حکمش به وسیله آیت الله خامنه ای، رئیس دولت می داند.

پیش تر نیز میرحسین موسوی در بیانیه هفدهم خود به نکاتی اشاره کرده بود که به وسیله بعضی ناظران به رسمیت شناختن دولت تلقی شد.

آقای موسوی در بیانیه خود، یکی از خواسته های معترضان را چنین مطرح کرده بود: "اعلام مسئولیت پذیری مستقیم دولت در مقابل ملت و مجلس و قوه قضائیه بهنوعی که از دولت حمایت های غیرمعمول در مقابل کاستی ها و ضعف هایش نشود ودولت مستقیما پاسخگوی مشکلاتی باشد که برای کشور ایجاد کرده است. به یقیناگر دولت کارآمد و محق باشد خواهد توانست جواب مردم و مجلس را بدهد و اگربی کفایت و ناکارآمد بود مجلس و قوه قضائیه در چارچوب قانون اساسی با اوبرخورد خواهند کرد".

خانم رهنورد با رد برداشت بعضی از ناظران از این قسمت از بیانیه آقای موسوی، گفت آقای موسوی "دولت برآمده از تقلب" را به رسمیت نمی شناسد.

خانم رهنورد گفت: "برداشت شخصی من از بیانیه، این نیست، چون بندهای دیگر همین بیانیه تاکیددارد که تقلبی در کار بوده و انتخابات سالم نبوده است؛ وقتی در بیانیه براین موضوع تاکید می شود، چگونه چنین برداشتی می شود؟ من فکر میکنم وبرداشت من این است که از متن همین بیانیه به وضوح می توان فهمید که آقایموسوی، دولت برآمده از تقلب را به رسمیت نمی شناسد."

به گفته خانم رهنورد، بیانیه هفدهم آقای موسوی بیانگر حداقل خواسته های مردم است.

زهرا رهنورد همچنین با انتقاد از بازداشت گسترده مخالفان، این کار را "اشتباه" و "غیرقانونی" دانست و گفت: "این دستگیری ها هیچ گونه تاثیری در خواست و حرکت مردم ندارد. مردم به شدتآگاه هستند و با شعور بالای سیاسی، مطالبات خود را پی گیری می کنند."

او همچنین با اشاره به تهدیدهای احتمالی گفت: " ما سینه مان را سپر کرده ایم و آماده برای هرگونه تیر و حمله و تروری هستیم."

مطالب مرتبط