درخواست آزادی روزنامه نگاران زندانی در نامه ای به مسئولان نظام

نامه روزنامه نگاران
Image caption روزنامه نگاران ایرانی در نامه ای از "عقلای قوم" خواستند تا با آزادی روزنامه نگاران در بند زمینه ایجاد فضای اعتدال و انتقاد را در جامعه فراهم کنند

جمعی از روزنامه نگاران ایرانی با نوشتن نامه ای سرگشاده به مسئولان نظام خواستار آزادی روزنامه نگاران دربند و فک پلمب انجمن صنفی روزنامه نگاران شدند.

این نامه که خطاب به "عقلای قوم و دلسوزان ملت" نوشته شده است، راه برون رفت از "بحران" کنونی جامعه را باز شدن فضای "انتقاد و اعتراض قانونی" به منظور ایجاد اعتدال و میانه روی در جامعه می داند.

این روزنامه نگاران از مطبوعات به عنوان یکی از "بهترین و قانونمند ترین" راه ها برای طرح انتقادات در جامعه نام برده اند و در مقابل بازداشت روزنامه نگاران و محدودیت رسانه ای در ایران را موجب خارج شدن جامعه از "مسیر طبیعی و قانونی" آن دانسته اند.

از زمان اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران و اعتراضات گسترده پس از آن، عده ای از روزنامه نگاران بازداشت شده اند و محدودیت های شدیدتری بر مطبوعات اعمال شده است.

نویسندگان این نامه که نامی از آنها برده نشده، همچنین به پلمپ انجمن صنفی روزنامه نگاران اعتراض کرده اند و خواستار از سرگیری اجازه فعالیت آن شده اند: "مسئولانی که میانه روی و اعتدال را چاره گشای بحران فعلی می دانند، توجه دارند در شرایطی که تنها نهاد صنفی قانونی حامی خانواده مطبوعات مدتهاست بدون ارائه هرگونه حکم و توجیه قضایی پلمب شده است، و تعدادی از اعضای هیأت مدیره و روزنامه نگاران عضو انجمن بازهم بدون ارائه حکم و مستند قانونی در بازداشت به سر می برند، جامعه مطبوعاتی چگونه می تواند طرح مباحثی چون لزوم اعتدال و قانونگرایی را جدی بگیرد؟"

در نهایت این روزنامه نگاران با ذکر اسامی بیش از چهل روزنامه نگار که اکنون در بازداشت به سر می برند خواستار آزادی آنها شده اند. در میان این روزنامه نگاران بازداشت شده نام افرادی چون ماشاءالله شمس الواعظین، عمادالدین باقی، بهمن احمدی امویی، و سعید لیلاز به چشم می خورد.

پیش از این هم جمعی از روزنامه نگاران ایرانی با ارسال نامه ای به دادستان تهران خواستار آزادی بی قید و شرط همه روزنامه نگاران زندانی و رفع توقیف از روزنامه ها شده بودند.

صدور احکام سنگین برای بعضی از روزنامه نگارانی که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در ایران بازداشت شدند، حکایت از افزایش فشار بر صنف مطبوعاتی در ایران دارد.

از جمله در یکی از این احکام، احمد زید آبادی، روزنامه نگار به تحمل ۶ سال زندان، ۵ سال تبعید به گناباد و محرومیت دائمی از فعالیت سیاسی و اجتماعی محکوم شد.

مطالب مرتبط