بیشترین دید منفی نسبت به ایران در یک نظرسنجی جهانی

لوگوی بی بی سی
توضیح تصویر،

از لحاظ نگرش منفی به کشورها، بعد از ایران (۱۵ درصد) کشورهای پاکستان (۱۶ درصد)، کره شمالی (۱۷ درصد)، اسرائیل (۱۹ درصد) و روسیه (۳۰ درصد) در رده های بعدی قرار دارند.

نظرسنجی سال ۲۰۱۰ بی بی سی در ۲۸ کشور جهان نشان داده است که نظرها درباره ایران منفی تر از سایر کشورهاست.

این مطالعه نشان می دهد به جز مکزیک و پاکستان اکثر مردم سایر کشورهای مورد بررسی دیدگاهی منفی نسبت به ایران دارند. بطور متوسط ۵۶ درصد از ۲۹ هزار شرکت کننده در این مطالعه نگرشی منفی نسبت به نفوذ ایران ابراز کرده و تنها ۱۵ درصد نگرشی مثبت به این کشور داشته اند.

مقایسه این نظرسنجی با مطالعه سال ۲۰۰۹ حاکی از آن است که نگرش مثبت به ایران ۴ درصد افت کرده است.

نگرش منفی مردم روسیه به ایران با ۱۳ درصد افزایش به ۴۲ درصد رسیده و نگرش مثبت مردم چین به ایران نیز با ۱۱ درصد کاهش به ۳۰ درصد سقوط کرده است.

چین و روسیه دو کشوری هستند که در مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم علیه برنامه های اتمی ایران نقش مهمی ایفا می کنند.

در بین برخی کشورهای مسلمان و نزدیک به ایران نیز این نگرش منفی رشد داشته است. در مصر که سال گذشته ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان نفوذ ایران را مثبت ارزیابی می کردند اکنون تنها ۲۷ درصد چنین دیدگاهی دارند.

پنجاه و هشت درصد از شرکت کنندگان در آمریکای مرکزی نیز گفته اند دیدگاهی منفی به ایران دارند که در مقایسه با سال گذشته ۹ درصد افزایش نشان می دهد.

اما در برخی کشورها نگرش منفی مردم به ایران کاهش یافته است. در کانادا با ۱۲ درصد کاهش به ۶۰ درصد رسیده، در آمریکا با ۱۰ درصد تنزل به ۶۹ درصد افت کرده، در بریتانیا با ۹ درصد کاهش به ۵۹ درصد رسیده، در پرتغال با ۱۲ درصد کاهش به ۶۷ درصد رسیده و در فیلیپین با ۸ درصد تنزل به ۶۴ درصد رسیده است.

بهبود وجهه آمریکا

نظرسنجی بی بی سی همچنین نشان می دهد وجهه آمریکا در طی یکسال گذشته بهبود یافته است.

طی پنج سالی که بی بی سی این مطالعه را انجام میدهد برای اولین بار نفوذ مثبت آمریکا بیش از نفوذ منفی این کشور است.

بیست کشور از ۲۸ کشور مورد مطالعه نگرشی مثبت نسبت به آمریکا داشته اند و بطور متوسط ۴۶ درصد می گویند آمریکا نفوذی مثبت دارد و ۳۴ درصد نیز این نفوذ را منفی می دانند.

مقایسه این نظرسنجی با مطالعه سال گذشته حاکی از کاهش ۹ درصدی دیدگاههای منفی نسبت به آمریکاست.

دیدها نسبت به آلمان از همه کشورهای مورد مطالعه مثبت تر است (۵۹ درصد مثبت). پس از آن ژاپن (۵۳ درصد)، بریتانیا (۵۲ درصد)، کانادا (۵۱ درصد) و فرانسه (۴۹ درصد) در رده های بعدی قرار دارند.

از لحاظ دید منفی، بعد از ایران (۱۵ درصد) کشورهای پاکستان (۱۶ درصد)، کره شمالی (۱۷ درصد)، اسرائیل (۱۹ درصد) و روسیه (۳۰ درصد) در رده های بعدی قرار دارند.

در این مطالعه ۲۹۹۷۷ نفر از ۲۸ کشور جهان شرکت کردند.

این نظرسنجی به سفارش بی بی سی و توسط شرکت گلوبال اسکن و دانشگاه مریلند انجام شده است.

استیو کول کارشناس نظرسنجی در دانشگاه مریلند می گوید بنظر می رسد پس از یکسال که از ریاست جمهوری باراک اوباما می گذرد به تدریج برخی نگرشهای منفی نسبت به آمریکا کاهش یافته است.