درخواست ۷۰ دانشگاهی ایرانی از بان کی مون

ناآرامی های پس از انتخابات
Image caption امضاء کنندگان این نامه شخص رهبر ایران را مسئول برخوردهای صورت گرفته با معترضان به نتایج انتخابات معرفی کرده اند.

جمعی از دانشگاهیان ایرانی خارج از کشور با ارسال نامه ای به دبیر کل سازمان ملل در سالگرد انتخابات جنجال برانگیز ۲۲ خرداد، خواهان اعلام همبستگی جامعه جهانی با معترضان و محکومیت عملکرد حکومت ایران شده اند.

در بخشی از این نامه که به امضای ۷۰ نفر از اساتید و دانشگاهیان ایرانی رسیده، خطاب به بان کی مون نوشته شده است: "از بنیاد محترم شما و انسان های صلح جوی جهان استدعا داریم که در همراهی با ما، جنایات جمهوری اسلامی علیه مردم ایران را محکوم کنید. ما از شما برای متوقف کردن این ماشین کشتار کمک می طلبیم".

نویسندگان این نامه در ادامه با نام بردن از آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول اصلی "بازداشت"، "شکنجه" و "اعدام" معترضان به نتایج انتخابات، نوشته اند: "سال های زیاد سید علی خامنه ای بر ایران حکمرانی کرده است که ظاهرا جامعه ای متعالی بسازد و برابری میان ایرانیان را گسترش دهد... اما در عمل شرارت را به جای تقوا، گروهی بهره مند را به جای برابری همگانی... و پرورش و حمایت تروریسم را به جای دیپلماسی صلح جویانه رواج داده است".

امضاء کنندگان این نامه "مطلق کردن مذهب" از سوی رهبران جمهوری اسلامی را در تضاد با اصول حقوق بشر دانسته اند و از اقدام حکومت در طرح "ادعای صلاحیت مذهبی" آیت الله خامنه ای و "پیوندش با ائمه اطهار" انتقاد کرده اند.

نویسندگان نتیجه گیری کرده اند که عملکرد آیت الله خامنه ای، "برای ایران بد، برای جهان بدتر و برای مذهب فلاکت بار" بوده است.

رضا موصولی، استاد دانشگاه کانتربری انگلستان و از امضاء کنندگان این نامه در مورد دلایل نوشتن این نامه به دبیر کل سازمان ملل متحد به بخش فارسی بی بی سی گفت: "ما خواهان اجرای کامل قانون اساسی و انتخابات آزاد در ایران هستیم. به اعتقاد ما انتخابات آزاد تنها راه سالم و بدون هزینه برای رسیدن به آشتی ملی است. در غیر این صورت وضعیتی که در یک سال گذشته شاهد آن بودیم ادامه خواهد داشت و مشکلات روز به روز بیشتر خواهد شد".

آقای موصولی به بی بی سی گفت که در نامه استادان ایرانی دانشگاههای آمریکا، بریتانیا، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای جهان، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواسته شده است که برای آگاه کردن جامعه جهانی در مورد خواست ملت ایران برای تغییر تلاش کند.

در میان امضا کنندگان این نامه، نام افرادی چون رامین جهانبگلو، فاطمه حقیقت جو، منصور فرهنگ، احمد کریمی حکاک و عباس میلانی به چشم می خورد.

نویسندگان در پایان نامه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیان سیاسی در ایران شده اند.

طی یک سال گذشته جامعه دانشگاهیان ایرانی چه در داخل و چه در خارج از این کشور بارها در مورد نحوه رویکرد حکومت ایران نسبت به معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته اعتراض کرده اند و خواهان اجرای کامل قانون اساسی در این کشور شده اند.

اما در مقابل، حکومت ایران رسانه ها و بعضی از کشورهای غربی را مسئول دامن زدن به اعتراضات انتخاباتی دانسته و با محکوم کردن حرکت های اعتراضی، انگیزه براندازی حکومت را دلیل چنین اعتراضاتی خوانده است.

مطالب مرتبط