آلبوم عکس: 'قبل از چادر'

آلبوم عکس: 'قبل از چادر'

تعطیلات آخر هفته لب دریای خزر ۱۹۶۳
توضیح تصویر،

تعطیلات آخر هفته لب دریای خزر ۱۹۶۳

توضیح تصویر،

بیوک ۱۹۷۰ (وایلد کت) که از یک افسر ارتش آمریکا به قیمت ۲۰۰۰ دلار خریداری شده بود

توضیح تصویر،

گردشی با داج کرونت، دربند ۱۹۶۲

توضیح تصویر،

بازدید از تخت جمشید و پرسپولیس ۱۹۶۲

توضیح تصویر،

نون و کباب و گوجه در پارک جنگلی، تهران ۱۹۷۵

توضیح تصویر،

سیزده بدر در پارک جنگلی، تهران

توضیح تصویر،

کوهنوردی، اتحادیه دانشجویان، دربند ۱۹۶۳

توضیح تصویر،

مهمانی نامزدی، تهران ۱۹۶۵