فیلمی منتشر نشده از دیدگاه‌های عزت الله سحابی

عزت الله سحابی، رئیس شورای فعالان ملی-مذهبی و از منتقدان حکومت ایران در دوران قبل و بعد از انقلاب، صبح روز سه شنبه، ۱۰ خرداد در سن ۸۱ سالگی درگذشت. آقای سحابی حدود ۱۵ سال از عمر خود را در زندان گذراند، هم قبل از انقلاب ۱۳۵۷ و هم بعد از آن.

فیلمی منتشر نشده از دیدگاه‌های آقای سحابی که به دست بی‌بی‌سی رسیده که در آن آقای سحابی از دیدگاه هایش در خصوص نهضت نوگرایی دینی می گوید و تعریف تازه ای از "نواندیشی دینی" ارائه می دهد که به اعتقاد او به اشتباه از آن به عنوان "روشنفکری دینی" نام برده می شود.

عزت الله سحابی در این فیلم می گوید که نهضت نوگرایی با مخالفان و یا دشمنانش منصفانه برخورد می کند و کینه زدایی را مشخصه مومن واقعی بر می شمارد. او می گوید که این نهضت حتی نسبت به حکومت شاه هم کینه شخصی ندارد و فقط سیاست های آن دوره را از لحاظ تحلیلی و مشاهده عینی رد می کند.

آقای سحابی که پدرش از پایه گذاران نهضت آزادی بود و خود نیز زمانی از اعضای برجسته آن به شمار می رفت، در این فیلم ضمن تائید مخالفت و انتقاد نهضت آزادی با حکومت فعلی ایران، این نهضت را "مخالفی نجیب" می داند و می گوید که نهضت آزادی هیچگاه قصد تهدید اقتدار و قدرت حاکمیت را نداشته است.

او در بخشی از این فیلم به خاطراتی در خصوص نظر آیت الله علی خامنه ای و بهزاد نبوی نسبت به نهضت آزادی اشاره می کند و می گوید که آیت الله خامنه ای، رهبر ایران از زمان ریاست جمهوری خود نسبت به نهضت آزادی و افرادی از جمله خود او که بعدها به فعالان ملی- مذهبی مشهور شدند، حساسیت داشته که به اعتقاد او این "دشمنی" آقای خامنه ای ناشی از این بوده که نهضت آزادی و فعالان ملی - مذهبی را رقیب خود می دانسته است.

آقای سحابی که در سال های پس از انقلاب ایران نیز چند سال را در زندان به سر برده از سختی های زندان می گوید و این که ۱۵ ماه را در سلول انفرادی گذارنده و بیش از ۲ هزار صفحه بازجویی پس داده است.