رخنه به سایت وزارت خارجه ایران و انتشار هزاران ای‌میل

سایت وزارت خارجه ایران هدف حمله رخنه گران اینترنتی قرار گرفت. هکرهای گروه انانیمِس یا ناشناس، حدود ۲۴ ساعت جلوی دسترسی به این سایت را گرفتند و بیش از ده هزار ای‌میل روی سرور این سایت را هم منتشر کردند. اما هویت این گروه چیست و چه هدفی را دنبال می کند؟

بهرنگ تاج‌دین گزارش می‌دهد