واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به ادعاهای دیدار با امام زمان

واکنش آیت‌الله خامنه‌ای به ادعاهای دیدار با امام زمان

چند ماه پیش میلیون ها نسخه از یک سی در شهرهای ایران منتشر شد. ظهور بسیار نزدیک است عنوان یک فیلم مستند بود که نوید ظهور امام دوازدهم شیعیان را می داد و شخصیت های امروز ایران و جهان اسلام را شبیه ترین چهره ها به کسانی می دانست که قرار است حکومت اسلامی را به امام زمان تحویل دهند. از جمله آیت الله خامنه ای رهبرجمهوری اسلام و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری. خیلی ها در آن زمان به انتشار این سی دی انتقاد کردند. برخی دست اندرکاران تهیه آن هم دستگیر شدند. آیت الله خامنه ای که به سید خراسانی تشبیه شده بود واکنش خاصی نشان نداد. امروز بعد از ماهها آیت الله خامنه ای در دیدار با مجموعه‌ای از کارشناسان مهدویت در ایران گفت کارهای عامیانه، جاهلانه غیر مستند و متکی بر تخیلات و توهمات زمینه ساز مدعیان دروغین و از خطرهای بزرگ موضوع مهدویت خواهد بود و باید به شدت از شایعات و کارهای عوامانه پرهیز کرد.

مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد