هشت سال زندان برای دو آمریکایی بازداشتی در ایران

دو آمریکایی زندانی در ایران به هشت سال زندان محکوم شدند. شین بائر و جاش فتال به جرم ورود غیر قانونی به ایران به سه سال زندان محکوم شده اند و به دلیل جاسوسی به پنج سال زندان. آنها حدود دو سال پیش به همراه سارا شورد در حوالی مرز ایران و عراق دستگیر شدند.

باران حقیقت گزارش می‌دهد