پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مخالفت آیت‌الله خامنه‌ای با طرح تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل

یک هفته بعد از درخواست محمود عباس برای تشکیل کشور فلسطین، آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، گفته با این پیشنهاد فلسطینی ها بخشی از سرزمین شان را از دست می دهند. آیت الله خامنه ای گفته، بهتر از همه این است که میان فلسطینی ها همه پرسی شود تا خود آنها درباره آینده شان تصمیم بگیرند. پنجمین کنفرانس فلسطین در تهران و با حضور خالد مشعل، رئیس شاخه سیاسی حماس، برگزار شد.

مهین شفائی گزارش می‌دهد