پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بررسی پرونده ایران در جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل

سازمان عفو بین الملل می گوید ایران باید در جلسه کمیته حقوق بشر سازمان ملل به موارد نقض حقوق بشر در گذشته و حال اعتراف کند. این کمیته به موارد نقض کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ایران رسیدگی می کند. محورهاي اصلی پرونده ایران، افزایش آمار اعدام‌ها و احکام سنگینی است که اخیرا قوه قضاییه صادر کرده است.

نازنین معتمدی گزارش می‌دهد