اعجاز هنر در تار و پود فرش کاشان

اعجاز هنر در تار و پود فرش کاشان

فرش یکی از قدیمی‌ترین و شناخته ‌شده‌ترین هنرها در ایران به شمار می رود. فرش بافی در نقاط گوناگون ایران رواج دارد و مشخصات آن از یک نقطه به نقطه دیگر متفاوت است. این عکس محل رنگ کردن پشم را در یک کارگاه قالی بافی در کاشان نشان می دهد. در عکس های بعدی مراحل مختلف بافت فرش را در کاشان می بینید.
توضیح تصویر،

فرش یکی از قدیمی‌ترین و شناخته ‌شده‌ترین هنرها در ایران به شمار می رود. فرش بافی در نقاط گوناگون ایران رواج دارد و مشخصات آن از یک نقطه به نقطه دیگر متفاوت است. این عکس محل رنگ کردن پشم را در یک کارگاه قالی بافی در کاشان نشان می دهد. در عکس های بعدی مراحل مختلف بافت فرش را در کاشان می بینید.

توضیح تصویر،

پشم های رنگ شده روی پشت بام قرار می گیرد تا خشک شود.

توضیح تصویر،

مدتی پیش در گزارش ها آمده بود که آمار گمرک نشان می دهد صادرات فرش ایران ۳۰ تا ۳۵ درصد کم شده است.

توضیح تصویر،

فرش ایرانی معمولا در سه سایز اصلی عرضه می شود. بافت یک فرش دوازده متری با کمک دو فرشباف به طور متوسط شش ماه زمان می برد.

توضیح تصویر،

فرش بافی در ایران حدود دو هزار سال قدمت دارد.

توضیح تصویر،

قیمت هر فرش توسط کارشناسان و پس از بررسی فرش بافته تعیین می شود.

توضیح تصویر،

ابریشم های رنگ شده در کارگاهی در کاشان آویزان شده تا خشک شود.

توضیح تصویر،

معمولا کارگاههای فرش بافی در ایران توسط خانواده ها اداره می شوند و از این نظر فرش بافی یک حرفه خانوادگی به حساب می آید.

توضیح تصویر،

ارزش صادرات فرش ایرانی به حدود ۶۰۰ میلیون دلار می رسد.

توضیح تصویر،

با وجود آنکه فرش ایرانی توسط آمریکا تحریم شده است، اما ایران می گوید بخشی از فرش های تولیدی ایران از طریق کشورهای دیگر به آمریکا فرستاده می شود.