نقشه و تصاویر ماهواره ای از تاسیسات اتمی ایران

نگاه کلی

حق نشر عکس BBC World Service

غنی سازی اورانیوم نطنز

تصاویر ماهواره ای از سایت گوگل نشان دهنده تغییراتی است که در یک سال گذشته در کارخانه غنی سازی اورانیوم در نطنز به وجود آمده است. ساختمان های جدید در سمت راست روی تصویر مشخص شده اند. آژانس بین المللی انرژی اتمی در اکتبر و نوامبر ۲۰۱۱ از این تاسیسات بازدید به عمل آورد ولی جزییات یافته های آنان هنوز منتشر نشده است.

حق نشر عکس BBC World Service

آب سنگین اراک

تصاویر ماهواره ای گوگل تغییرات کارخانه و راکتور آب سنگین اراک را نیز در طول سال گذشته نشان می دهد. ساختمان های جدید در سمت راست مشخص شده اند. راکتور IR-40 در اکتبر ۲۰۱۱ توسط بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی شده است. آژانس در گزارشی گفته است که ساخت این تاسیسات ادامه داشته و مبدل های حرارتی خنک کننده نصب شده است. آژانس همچنین افزوده است که ایران پروژه های مربوط به آب سنگین، از جمله ساخت راکتور تحقیقاتی آب سنگین (راکتور IR-40) را که تابع مقررات آژانس است، به حال تعلیق در نیاورده.

حق نشر عکس BBC World Service

منبع توضیحات بالا موسسه علم و امنیت بین المللی است

راکتور بوشهر

کار ساخت نیروگاه اتمی بوشهر در سال ۱۹۷۴ آغاز شد ولی پس از انقلاب اسلامی ایران متوقف شد. این پروژه در دهه ۱۹۹۰با کمک روسیه دوباره از سر گرفته شد. تصاویر زیر تغییرات این نیروگاه را در دهه گذشته نشان می دهد:

حق نشر عکس BBC World Service

تصاویر مربوط به مارس ۲۰۱۰ نشان دهنده ساخته شدن اولین ساختمان راکتور در سمت راست است. کل این تاسیسات ۲.۵ کیلومتر مربع را می پوشاند و در ۱۷ کیلومتری شهر بوشهر قرار دارد. از جمله تغییرات اخیر ایجاد یک کانال کم عرض برای انتقال آب خنک کننده برای راکتور از خلیج فارس است.

حق نشر عکس BBC World Service