پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

واکنش شدید ایران به تحریم های تازه

ایران می گوید، بیدی نیت که با این بادها بلرزد. واکنشی به تحریمهای تازه امریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و اتحادیه اروپا علیه ایران. تحریمی که صنایع نفت و پتروشیمی و حتی بانک مرکزی ایران را دربرمی‌گیرد. روسیه هم می گوید این تحریمها خارج از چارچوب موازین بین الملل و غیر قانونی است. پاسخ امریکا هم این است که این قدمی دیگر برای تنگ‌تر کردن حلقه دور ایران است. امشب خواهیم دید که این تحریمهای تازه واقعا تا چه حد می تواند به ایران فشار آورد و ازمقامات وزارت خارجه آمریکا و روسیه خواهیم شنید که توجیه هر یک برای شیوه برخوردشان با ایران چیست. گزارش مجید خیامدار از آنچه که از شب گذشته تا امروز درحوزه پرونده هسته ای ایران روی داده.