'بیشترین بازنگری علوم انسانی ایران در علوم اجتماعی اعمال شد'

آیت اللهی

منبع تصویر، fars

توضیح تصویر،

آقای آیت اللهی می گوید رهبر ایران دغدغه های جدی درباره علوم انسانی داشته است

رئیس پزوهشگاه علوم انسانی ایران از بازنگری در ۵۵۵ درس منتخب از میان ۳۸ رشته علوم انسانی دانشگاه های در این کشور خبر داد و گفت که بیشترین تغییرات در علوم اجتماعی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا آیت اللهی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی وزارت علوم روز شنبه پنجم آذر (۲۶ نوامبر) گفت: "با توجه به کاستی های متعدد رشته های علوم انسانی درکشور که روز آمد و مناسب فرهنگ ایرانی اسلامی نبود و با توجه به دغدغه های جدی مقام رهبری، این دروس مورد بازنگری قرار گرفت."

به گفته آقای آیت اللهی برخی از سرفصل ها و منابع دروس کارشناسی رشته های علوم انسانی بیش از بیست سال بود که تغییر نکرده بود.

رئیس پژوهشکده علوم انسانی گفت: "در بازنگری دروس سعی شده است که تهیه سرفصل ها در چارچوب ارزش های اسلامی، اهداف بلند مدت کشور و راهبردهای کلان کشور مورد توجه قرار بگیرد."

آیت الله علی خامنه ای دو سال پیش و در جمع شماری از استادان و اعضای هیات علمی دانشگاه های ایران گفته بود که آموزش بسیاری از رشته های علوم انسانی در دانشگاه ها باعث بی اعتقادی دانشجویان به تعالیم الهی و اسلامی می شود.

آقای خامنه ای تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در ایران در رشته های علوم انسانی را مایه نگرانی دانسته بود زیرا به گفته وی "توانایی مراکز علمی و دانشگاه ها در زمینه کار بومی و تحقیقات اسلامی در علوم انسانی و همچنین تعداد اساتید مبرز و معتقد به جهان بینی اسلامی رشته های علوم انسانی در حد این تعداد دانشجو نیست."

رهبر جمهوری اسلامی با ابراز نارضایتی از آموزش علوم انسانی گفت: "بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آنها مادی گری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی می شود و آموزش این علوم انسانی در دانشگاه ها منجر به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی خواهد شد."

آیت الله خامنه ای از مراکز تصمیم گیری از جمله دولت، مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی خواسته بود به این موضوع رسیدگی کنند.

در پی این سخنان آیت الله خامنه ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی، به پژوهشگاه علوم انسانی ماموریت داد تا خواسته های رهبر ایران را پیگیری کند.