پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بسته‌شدن سفارت ایران در لندن و قطع خدمات کنسولی

با بسته شدن سفارت ایران در لندن، کنسولگری این کشور هم تعطیل می‌شود. این برای بسیاری از ایرانیان مقیم بریتانیا، یعنی قطع خدمات کنسولی همچون صدور گذرنامه. از صبح پنجشنبه شماری از ایرانیان تلاش کردند از آخرين فرصت برای انجام کارهای اداری‌شان استفاده کنند.

علی همدانی گزارش می‌دهد