اسنادی از حزب توده

حزب توده
Image caption جمعی از طرفداران حزب توده ایران

اسناد حزب توده ایران در انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در آمستردام

انستیتوی بین المللی تاریخ اجتماعی در امستردام