پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تجارت برنج با ایران زیر سایه تحریم های بین المللی

آتش تحریم های بین المللی علیه ایران به خرمن تجارت برنج رسیده است. خبرگزاری رویترز به نقل از تجار برنج می گوید واردکنندگان ایرانی نمی توانند پول برنج خریداری شده از هند را بپردازند. هفته گذشته هم خبر از ناتوانی ایران در پرداخت واردات غلات بود. به دلیل تحریم های مالی آمریکا و اروپا بانکهای جهان از انتقال پول برای بازرگانان ایرانی خودداری می کنند. امیر پایور گزارش می دهد.