پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مصاحبه با فریدون تنکابنی

فریدون تنکابنی، نویسنده و از اعضای قدیمی کانون نویسندگان ایران است. او در این مصاحبه از شکل گیری مجدد کانون نویسندگان در سال های نزدیک به انقلاب، شب های گوته و اختلافاتی که بین تعدادی از اعضای توده ای کانون با دیگر اعضای آن رخ داد می گوید.