عکس: چهارشنبه سوری در تهران

عکس هایی از شادی جوانان در شب چهارشنبه سوری در تهران.

توضیح تصویر،

وداع با سال ۱۳۹۰: تصاویری از مراسم پریدن از روی آتش در شب چهارشنبه سوری در تهران.