موشک کاوشگر ۵ ایران با یک میمون ماه آینده به فضا پرتاب خواهد شد

تصویر یک میمون رزئوس. تا کنون چهار دولت ایالات متحده آمریکا، روسیه (و شوروی سابق)، فرانسه و آرژانتین میمون به فضا پرتاب کرده اند
توضیح تصویر،

تصویر یک میمون رزئوس. تا کنون چهار دولت ایالات متحده آمریکا، روسیه (و شوروی سابق)، فرانسه و آرژانتین میمون به فضا پرتاب کرده اند

حمید فاضلی، سرپرست سازمان فضایی ایران گفته است که موشک کاوشگر ۵ در تیر ماه به فضا پرتاب خواهد شد.

خبرگزاری رسمی دولت ایران گزارش کرده که این موشک تا ارتفاع ۱۳۰-۱۲۰ کیلومتری از سطح زمین پرتاب خواهد شد و حامل یک میمون از گونه رزوس خواهد بود.

این میمون در طول یک سال گذشته برای انجام این پرتاب فضایی تحت آموزش و تربیت قرار داشته است.

اولین میمونی که به فضا پرتاب شد، در سال ۱۹۴۹ توسط آمریکا و بر روی موشک موسوم به V-2 به ارتفاع ۱۳۴ کیلومتر از سطح زمین رسید. این میمون در مسیر بازگشت، به دلیل باز نشدن چتر نجات کشته شد.

تا کنون چهار دولت ایالات متحده آمریکا، روسیه ( شوروی سابق)، فرانسه و آرژانتین میمون به فضا پرتاب کرده اند.

حمید فاضلی گفته است که کاوشگر ۵ "یکی از گامهای مقدماتی برای اجرای پروژه عظیم ملی اعزام انسان به فضا محسوب می شود."

دولت ایران در گذشته نیز از آماده سازی دو ماهواره دیگر، فجر و شریف، سخن گفته بود اما تا کنون خبری از جزئیات پرتاب آنها در دست نیست.

پیش از این اعلام شده بود که ماهواره فجر در خرداد ماه - ماه جاری - پرتاب می شود.

ماهواره شریف هم که قرار است که برای تصویربرداری از سطح زمین در مدار قرار گیرد، به گفته آقای فاضلی "در زمان خود به فضا پرتاب می‌شود."