نتیجه نظرسنجی تازه: بینندگان بی‌بی‌سی فارسی دوبرابر شده‌اند

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی
Image caption تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در ژانویه سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز کرد

نتیجه یک نظرسنجی تازه نشان می‌دهد که با وجود فشارهای مختلف از جمله پارازیت اندازی، شمار بینندگان تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در ایران در طول یک سال تقریبا دو برابر شده و به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است.

نتایج نظرسنجی سال ۲۰۱۱ تعداد بینندگان این شبکه تلویزیونی را ۶ میلیون نفر نشان می داد که نسبت به نظرسنجی سال ۲۰۱۰ هشتاد و پنج درصد رشد داشت.

پیتر هاروکس، رئیس سرویس جهانی بی بی سی گفته است: "رشد عظیم تعداد بینندگان بی بی سی فارسی مدیون رفتار حرفه ای و شجاعت کارکنان ما و اعضای خانواده های آنها است که با ارعاب حکومت ایران روبرو هستند. روشن است که تلاش های خام دستانه برای آسیب زدن به اعتبار حرفه ای ما در حال شکست خوردن است و هر روز تعداد بیشتری از مردم عادی ایران برای دریافت اخبار مستقل و موثق به بی‌بی‌سی مراجعه می کنند."

نتایج نظرسنجی تازه که در سال ۲۰۱۲ انجام شده نشان می دهد که ۱۹ درصد کل جمعیت ایران در طول هفته دست کم یک بار به تلویزیون فارسی بی بی سی مراجعه می کنند.

این نسبت در میان ایرانیانی که آنتن دریافت کننده امواج تلویزیون های ماهواره ای را دارند به ۴۵ درصد می رسد.

تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در ژانویه سال ۲۰۰۹ کار خود را آغاز کرد و در مدت کوتاهی به یکی از منابع خبری اصلی در زبان فارسی تبدیل شد.

بخش عربی بی‌بی‌سی نیز در همه خروجی های خود (تلویزیون، رادیو و آنلاین) عملکرد موفقی داشته و مخاطبان هفتگی خود را نسبت به سال قبل ۲۸ درصد افزایش داده و به بیش از ۳۲ میلیون نفر رسانده است.

مطالب مرتبط