آلبوم عکس: آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهور ایران